1. Opłata rejestracyjna:

wynosi 190 zł i obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe (przygotowanie specjalnego wydawnictwa), certyfikat.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Opłatę rejestracyjną należy uiścić po konferencji na rachunek:

Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16


Numer rachunku: Bank Zachodni WBK S.A.
37 1500 1562 1215 6005 3555 0000

z dopiskiem „Konferencja szkoleniowa + imię i nazwisko”.


Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wypełniając formularz zgłoszenia i przesłać go drogą elektroniczną na adres: d.kalwas@sanepid.olsztyn.pl
W formularzu zgłoszenia na konferencję koniecznie należy podać dane do faktury:

  • imię i nazwisko
  • nazwa instytucji
  • kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu
  • telefon
  • NIP instytucji


2. Rezerwacja Hotelu

Rezerwacji hotelu dokonuje organizator konferencji. Opłatę za pobyt i wyżywienie należy uiścić na rachunek hotelu:


P.H.U. Kolbi s.c. 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 3,
G.I. Szumowscy Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Pisz,
nr konta: 39 9364 0000 2002 0491 0015 0001

Koszt zakwaterowania i wyżywienia 1 osoby w hotelu „Nad Pisą” w Piszu wynosi:

  • 664 zł (w pokoju jednoosobowym)
  • 554 zł w pokoju 2-osobowym
  • oraz 524 zł w pokoju 3-osobowym
i obejmuje dwa noclegi: 20/21 i 21/22 maja 2019 r. oraz wyżywienie od obiadu 20.05 do obiadu 22.05.
Dodatkowy nocleg 19/20 maj z obiadokolacją kosztuje 190 zł od osoby (w pokoju jednoosobowym), 135 zł (w pokoju dwuosobowym) i 120 zł (w pokoju trzyosobowym). Istnieje możliwość przedłużenia pobytu po cenach wynegocjowanych przez organizatorów konferencji (rezerwacja we własnym zakresie).


3. Zgłoszenie uczestnictwa

prosimy przesłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres:


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn
tel. 89 524 84 22
e-mail: d.kalwas@sanepid.olsztyn.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizator nie przewiduje zwrotu kosztów.


Patronat honorowy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Główny
Inspektor Sanitarny

Organizatorzy konferencji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego
w Olsztynie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piszu