Program:

X Konferencja naukowo-szkoleniowa w Piszu
pt. „Zagrożenia Zdrowia Publicznego”


Pliki do pobrania:

1. program konferencji.pdf

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu konferencji.

Patronat honorowy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Główny
Inspektor Sanitarny

Organizatorzy konferencji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego
w Olsztynie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piszu