Kontakt

Biuro organizacyjne:

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
tel. 89 524 84 22

Osoba do kontaktu:
Dorota Kalwas
e-mail: d.kalwas@sanepid.olsztyn.pl

Patronat honorowy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Artur Chojecki

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Główny
Inspektor Sanitarny

Organizatorzy konferencji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego
w Olsztynie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Piszu